Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO):

1. Postanowienie zawarte w Polityce prywatności dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.miedzyjezykami.pl (dalej „strona internetowa).

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych i właścicielką strony internetowej jest Magdalena Grzymajło, prowadząca działalność gospodarczą MG Translations Magdalena Grzymajło, z głównym miejscem wykonywania działalności we Wrocławiu, ul. Hłaski 43/13 54 – 608, NIP 8862723752

3. Jeśli chce się Pan/Pani dowiedzieć więcej o postanowieniach, zawartych w polityce prywatności, proszę skontaktować się pod adresem: info@miedzyjezykami.pl. Oświadczam, że administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

4. Administrator zapewnia Panu/Pani prawo do:
a/ żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych
b/ sprostowania danych osobowych
c/ usunięcia danych osobowych
c/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych
d/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
e/ przenoszenia danych;
f/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przekazanie danych osobowych następuje poprzez wykorzystanie dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez zawarcie umowy lub skorzystanie z newslettera.

6. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach, na jakie wskazują dane formularze. Dane osobowe na stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i zakresie:

a/ wykonania usługi lub umowy albo też dokonania wyceny usługi– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail,

b/ wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – dane firmy, NIP, adres, imię i nazwisko,

c/ rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

d/ obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

e/ tworzenia ewidencji wymaganych przez RODO np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,

f/ wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

g/ komentowanie na stronie www – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – imię, adres e-mail, strona www.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy nie dłużej niż do przedawnienia dochodzenia
roszczenia i nie dłużej niż wymagają tego przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych.

8. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

8. Administrator przekazuje Pana/Pani dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie będącymi m.in. jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym, firmom księgowym i rachunkowym), oraz na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

II. Szczegółowe informacje dla osób korzystających z formularza kontaktowego

1. Pana/Pani dane osobowe podane w zapytaniu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO związany m.in. z możliwością zadania zapytania bezpośrednio w formularzu kontaktowym.

3. Pana/Pani dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

4. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Szczegółowe informacje dla osób, które zgodziły się na otrzymywanie newslettera

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

3. Pana/Pani dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

4. Informuję, że w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed Jej wycofaniem;

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będzie można wysłać do Pana/Pani newslettera.

IV. Szczegółowe informacje dla osób zawierających umowy na kurs językowy.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub przedstawienia oferty zawarcia umowy. Dodatkowo dane osobowe mogą być
przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów oraz w celu marketingowym lub informacyjnym pod warunkiem wyrażenia zgód.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na badaniu satysfakcji klientów.

3. Pana/Pani dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, firmom księgowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

6. Administrator danych osobowych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym, na rzecz administratora usługi związane z nauką języka (lektorzy) lub z rozliczeniami finansowymi (księgowość).

V. Szczegółowe informacje dla osób komentujących wpisy na blogu

1. Dane osobowe będą przetwarzanie w celu umieszczenia komentarza na blogu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na weryfikacji kto umieszcza
komentarze na blogu.

3. Pana/Pani dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zamieszczenia komentarza na blogu, bez podania danych osobowych umieszczenie komentarza na blogu będzie niemożliwe.

VI. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu “MG Translations Magdalena Grzymajło”.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a/ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b/ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a/ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c/ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d/ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator Danych Osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie, w szczególności w związku z wprowadzanymi zmianami obowiązujących przepisów prawa, zmianami technicznymi Serwisu, a w tym – wdrożeniem jego nowych funkcjonalności.

2. Zmiany Polityki Prywatności odnoszą skutek od daty ich wprowadzenia.